AKADEMIA EKONOMICZNA IM. KAROLA ADAMIECKIEGO
W KATOWICACH
Katedra Finansów
Wydział Finansów i Ubezpieczeń

THE KAROL ADAMIECKI   UNIVERSITY OF ECONOMICS
IN KATOWICE
Department of Finance
Faculty of Finance and Insurance

 
 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
FINANSOWE WSPARCIE GOSPODARKI W OKRESIE KRYZYSU - DOŚWIADCZENIA KRAJOWE I ZAGRANICZNE
International Colloquium
Financial Support to the Economy in Time of Crisis - Polish and International Experience

Uwaga: dodatkowe informacje dotyczące wymogów edytorskich!
PROGRAM KONFERENCJI
ZAPROSZENIE
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
WYMOGI EDYTORSKIE
Invitation
Submission Form
Editorial Requirements
 
 
TERMIN:
Term:
26 - 28 maja 2010 ( środa - piątek)
26th till 28th of May 2010 ( Wednesday - Friday)
MIEJSCE KONFERENCJI:
Place of Colloquium:
Ustroń, Hotel Wilga ***
www.wilga.beskidy.pl
BIURO KONFERENCJI:
Colloquium Office:
Katedra Finansów
Wydział Finansów i Ubezpieczeń
Akademia Ekonomiczna im K. Adamieckiego
ul. Bogucicka 14 40 - 226 Katowice
Tel.: +48 32 257 74 00; Fax.: +48 32 257 74 05
finanse.konferencja@ae.katowice.pl
www.finanse.ae.katowice.pl

RADA PROGRAMOWA:
Program Council:
 • prof. dr hab. Krystyna Znaniecka
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • prof. dr hab. Joanna Żabińska
 • prof. AE dr hab. Irena Pyka
 • prof. AE dr hab. Halina Zadora

 • Panele dyskusyjne:
 • Finanse publiczne
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość
 • Rynki finansowe
 • Ubezpieczenia

 • Harmonogram:
 • Uwaga! Wydłużony termin rejestracji uczestników konferencji
 • 31 marca 2010 - zgłoszenie udziału w konferencji
 • 10 kwietnia 2010 - informacja o akceptacji tematów referatów
 • 15 kwietnia 2010 - wpłata opłaty konferencyjnej
 • 30 kwietnia 2010 - przesłanie tekstu referatu
 • SPONSORZY KONFERENCJI


  PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
  ul. Grójecka 5
  02-019 Warszawa
  Tel. + 48 22 358 56 56
  www.pkotfi.pl

  Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Katowicach
  ul. Bankowa 1
  40-007 Katowice
  Tel.: +48 32 357 61 83
  www.nbp.pl